Itsetunto
Itsetunnon testaaminen, vahvistaminen ja hyödyntäminen

Itsetunto on olennaisen tärkeä persoonallisuuden osa. Se sisältää käsityksen itsestä kokonaisena ihmisenä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hyvä itsetunto helpottaa elämää. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan toimeen. Sitä voidaan myös vahvistaa. Parasta apua itsetunto-ongelmiin saat konsultoimalla psykoterapeuttia.

Mitä on itsetunto?

Itsetunto-ongelmat

Hyvästä itsetunnosta eli itsensä tuntemisesta on paljon apua arjessa menestymisessä. Sen avulla ihminen uskaltaa asettaa lahjakkuutensa ja kykynsä koetteille monin tavoin. Vahvaan itsetuntoon eli kykyyn rakastaa itseään kuuluu myös realistinen käsitys ympäröivästä maailmasta ja muiden ihmisten arvostaminen.

Heikon itsetunnon piirteitä

 • Lahjakkaan ihmisen kyvyt ja selviytymiskeinot tulevat vain osittain käytetyksi
 • Vaikeus luottaa omaan arvostelukykyyn ja tehdä henkilökohtaisia päätöksiä
 • Ohjautuminen ulkoapäin ja alttius kaikenlaiselle manipuloinnille
 • Itsekkyys, huomionkipeys ja näyttämisen tarve
 • Auktoriteettien pelko
 • Hylätyksi tulemisen pelko

Itsetunto-ongelmat voivat olla myös masennuksen, ahdistuksen, paniikkihäiriöiden, pelkojen ja muiden vaikeampien psyykkisten häiriöden kehittymisen syy tai seurausta niistä.

Testaa itsetuntosi taso

Yhdysvalloissa 1960-luvulla kehitetty Rosenbergin itsetuntomittari on laajimmin käytetty työkalu itsetunnon mittaamiseen. 10 kysymyksen testin tekeminen vie aikaasi muutaman minuutin. Tulokset ja toimintasuositukset saat heti. Jos tuloksesi jäävät alle keskiarvon (15 pistettä), voi sinulla olla merkittävä mahdollisuus parantaa elämäsi laatua hakemalla apua itsetuntosi vahvistamiseen ja itsesi hyväksymiseen sellaisena kuin olet.

Itsetuntotestin tulosten tulkinta

Itsetuntotestin tulokset
 • 25 pistettä tai enemmän: Onnittelut! Itsetuntosi on keskivertoa vahvempi. Ajattelet todennäköisesti itsestäsi, että olet hyvä. Tutki alla olevia hyvän itsetunnon määritelmiä ja mieti miten voisit hyödyntää hyvää itsetuntoasi tai vahvistaa sitä vielä vähän lisää.


 • 15-24 pistettä: Itsetuntosi on keskimääräistä tasoa. Sinun kannattaa miettiä mitkä alla olevista hyvän itsetunnon määritelmistä kaipaisivat sinun kohdallasi työstämistä. Saattaa olla, että alisuoriudut opiskeluissa tai työelämässä. Psykoterapeutin konsultointi voisi auttaa vahvistamaan elämäsi laatua ja itsesi hyväksymistä.


 • Alle 15 pistettä: Itsetuntosi on heikko, mikä todennäköisesti heikentää suoriutumistasi opiskelussa, työssä ja sosiaalisten suhteiden rakentamisessa. Suosittelemme tutkimaan psykoterapeutin kanssa mistä osista itsetuntosi on rakentunut ja mitkä ovat ne voimavarat, joiden avulla itsetuntoasi voitaisiin vahvistaa.

Miksi hyvä itsetunto on tärkeää elämässä menestymiseksi?

Tutki alla olevia hyvän itsetunnon määritelmiä ja mieti miten voisit hyödyntää hyvää itsetuntoasi tai vahvistaa sitä.

Hyvä itsetunto
 1. Itsensä tunteminen ja hyväksyminen

  Ihminen osaa arvostaa itseään ja luottaa itseensä. Hän osaa huolehtia itsestään ja pitää kiinni omista oikeuksistaan ja korkeallekin asetetuista päämääristään, huomioiden myös muut ihmiset. Hän uskoo voivansa itse vaikuttaa valinnoillaan tuleviin tapahtumiin ja ongelmatilanteisiin. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen asennoituu tulevaan avoimin mielin.

 2. Riippumattomuus erilaisista odotuksista

  Ihminen kokee oman elämänsä olevan ainutkertainen ja arvokas. Omalla elämällä on jonkinlainen tarkoitus ja päämäärä. Hyvällä itsetunnolla varustettu henkilö ei ole riippuvainen ympäristön asettamista tavoitteista eikä hän ole muiden ihmisten ja markkinavoimien asettamista paineista, joilla ohjataan ihmisen ”hyvän elämän” sisältöä. Itsensä rakastaminen – peloista vapautuminen ei ole itsekkyyttä, vaan se heijastuu myönteisenä suhtautumisena ympärillä olevaan maailmaan.

 3. Kyky arvostaa muita ihmisiä

  Itsensä rakastaminen ei ole itsekkyyttä, vaan se heijastuu myönteisenä suhtautumisena ympärillä olevaan maailmaan. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen on vapaa peloista ihmissuhteissa. Hän kykenee antamaan positiivista palautetta läheisilleen sekä käsittelemään erilaista palautetta. Suhtautuminen auktoriteettiasemassa olevaan henkilöön on mutkatonta. Hän ei koe muita ihmisiä uhkana ja hyväksyy sen, ettei ole ainoa henkilö, joka osaa tehdä asioita.

 4. Kyky kestää pettymyksiä ja epäonnistumisia

  Hyvä itsetunto auttaa selviämään epäonnistumisista ja pettymyksistä. Ihminen ymmärtää, että epäonnistuminen ei tee hänestä huonoa, vaan pikemminkin hän ajattelee, että virheet auttavat häntä oppimisessa tai asetettuun tavoitteeseen pääsemisessä. Hän hyväksyy myös muiden tekemät virheet, eikä syyllistä muita omista pettymyksistään. Hän ymmärtää, että pettymykset kuuluvat ihmisen elämään osana suurempaa kokonaisuutta, jonka cantus firmus on HYVÄ ELÄMÄ.

Itsetunnon vahvistaminen

Hyvä itsetunto helpottaa elämää. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan toimeen. Sitä voidaan myös vahvistaa. Parasta apua itsetunto-ongelmiin saat konsultoimalla psykoterapeuttia.

Psykoterapeutin ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologit, psykiatri ja teologit), jotka ovat saaneet psykoterapiaan 3-6 vuoden erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutit ovat erikoistuneet psyykkisen sairauksien hoitamiseen, psyykkisen oireiden poistamiseen ja lieventämiseen, psyykkisten valmiuksien parantamiseen sekä persoonallisuuspiirteiden muokkaamiseen.

Voit varata verkosta ajan vastaanotolle tai verkkoneuvontaan. Itsetunnon vahvistaminen saattaa olla avain:

 • Psyykkisten ongelmien kuten masennuksen, ahdistuksen ja pelkojen helpottamiseen
 • Työssä ja opiskelussa suoriutumisen parantamiseen
 • Sosiaalisten suhteiden rakentamisen helpottamiseen

Jos itsetunto-ongelmat tai muut mielen ongelmat uhkaavat työ- tai opiskelukykyäsi, on pitkään kuntoutuspsykoterapiaan mahdollista hakea myös Kela-tukea.


Lähteet

 • Rosenberg, Morris. 1989. Society and the Adolescent Self-Image. Revised edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press. Rosenbergin itsetuntomittarin suomennos: Markku Verkkasalo
 • Raevuori, A., Dick, D.M., Keski-Rahkonen, A., Pulkkinen, L., Rose, R.J., Rissanen, A.,Kaprio, J., Viken, R.J., Silventoinen, K., 2007. Genetic and environmental factors affecting self-esteem from age 14 to 17: a longitudinal study of Finnish twins. Psychol. Med. 37, 1625–1633.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Tullintori 3. krs, Tullikatu 6 33100 Tampere


Avaa kartta suurempana

Ajanvaraus
vastaamo.fi/psykoterapia/tampere
044 4141 000

Psykoterapiakeskus Vastaamo Helsinki

Malmin kauppatie 8 B 00700 Helsinki


Avaa kartta suurempana

Ajanvaraus
vastaamo.fi/psykoterapia/helsinki
044 4141 000