Täydennyskoulutukset
Mielenterveysongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille

Psykoterapiakeskus Vastaamon avoimet täydennyskoulutuspäivät ovat suunnattu mielenterveysongelmia työssään kohtaaville - erityisesti psykoterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, hoitajille ja lääkäreille. Luentojen lisäksi koulutuspäivät sisältävät keskustelua ja workshop-työskentelyä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PALVELUA ILMAN LÄHETETTÄ JA JONOA

Todistukset: Koulutuksiin osallistumisesta saa kirjallisen todistuksen.

Osallistumismaksut: Koulutukset ovat maksullisia muille kuin Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstölle. Koulutuspäivien hinnat ovat 150 € (+alv 24 %). Hintoihin sisältyvät materiaalit, kahvitarjoilu ja osallistumistodistus. Osallistumismaksu maksetaan etukäteen lähetettävällä laskulla.

Ruokailu: Koulutuspäiviin sisältyy lounastauko. Koulutuspaikkojen yhteydessä on ravintola. Ruokailu on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen koulutusta vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000. Kaikille koulutuspäiville on jo toteutumiseen riittävä määrä ilmoittautumisia.

Peruutusehdot: Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ja maksutonta kunnes koulutuspäivään on jäljellä alle 30 päivää. Osallistumisoikeuden saa siirtää toiselle henkilölle.

Lisätiedot: tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden koulutuspäivä


Koulutuspäivät

EFT Tapping psykoterapiassa (osa I)

La 16.1.2016 klo 10-16, Helsinki, Karita Palomäki

Kouluttaja

Karita PalomäkiKarita Palomäki on psykofyysinen fysioterapeutti ja NLP työnohjaaja, joka on perehtynyt monipuolisesti erilaisiin menetelmiin, joilla voi säädellä fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita. Hän kouluttaa ammattilaisia mm. EFT-menetelmään (emotional freedom techniques), sekä ohjaa työyhteisöille ja yksityishenkilöille TRE-menetelmää itsehoidollisiin tarkoituksiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

EFT Tapping on akupunktiopisteiden stimulointiin, tietoiseen läsnäoloon ja terapeuttiseen keskusteluun pohjautuva menetelmä, joka auttaa potilasta vapautumaan tunneperäisistä stressioireista. EFT:tä voi käyttää osana terapiaa ja lisäksi potilas saa siitä itselleen helposti hyödynnettävän itsehoitomenetelmän. EFT 1.osan tavoitteena on oppia menetelmän perusteet sekä oppia ohjaamaan EFT:tä toiselle.

10-12 EFT:n perusteet (itsehoidollinen osuus)EFT Tapping on akupunktiopisteiden stimulointiin, tietoiseen läsnäoloon ja terapeuttiseen keskusteluun pohjautuva menetelmä, joka auttaa potilasta vapautumaan tunneperäisistä stressioireista. EFT:tä voi käyttää osana terapiaa ja lisäksi potilas saa siitä itselleen helposti hyödynnettävän itsehoitomenetelmän. EFT 1.osan tavoitteena on oppia menetelmän perusteet sekä oppia ohjaamaan EFT:tä toiselle.

12-12:45 Lounastauko

12:45-14 EFT:n sovelluksia, ryhmäharjoitus
14-14:15 Tauko
14:15-15 Chasing the Pain –tekniikka, demonstraatio
15-16:30 Pariharjoittelu: EFT:n ohjaaminen toiselle (Chasing the Pain –tekniikka)
16:30-17 Q&A, päivän päätös

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Sosiaaliset pelot ja yleinen ahdistuneisuus

La 23.1.2016 klo 10-16, Espoo, Jan-Henry Stenberg

Kouluttaja

Jan-Henry Stenberg Jan-Henry Stenberg, FT, psyk.lis., kouluttajapsykoterapeutti (VET), toimii tällä hetkellä HYKS Psykiatriassa uusia psykoterapeuttisia hoitoja kehittävän yksikön vetäjänä ja samoin HYKSin yksityissairaalan psykologian ja psykoterapian palvelualuejohtajana. Hän on opettanut kliinistä psykologiaa Helsingin yliopistossa 15 vuotta ja toiminut yli 20 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän pitää aktiivista potilasvastaanottoa ja työnohjauksia. Hän on julkaissut useampia kirjoja ja artikkeleita alaltaan.

Paikka

Espoo

Ohjelma

10-10:15 Koulutuspäivän avaus ja tavoitteet
10:15-12 Ahdistuneisuuden synty ja ilmeneminen. Sosiaalinen jännitys ja yleinen ahdistus
12-12:45 Lounas
12:45-14 Käsitteellistäminen, teoriaa ja käytäntöä

14-14:20 tauko

14:20-16 yhteistä harjoittelua

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

EFT Tapping psykoterapiassa (osa II)

La 13.2.2016 klo 10-17, Helsinki, Karita Palomäki

Kouluttaja

Karita PalomäkiKarita Palomäki on psykofyysinen fysioterapeutti ja NLP työnohjaaja, joka on perehtynyt monipuolisesti erilaisiin menetelmiin, joilla voi säädellä fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita. Hän kouluttaa ammattilaisia mm. EFT-menetelmään (emotional freedom techniques), sekä ohjaa työyhteisöille ja yksityishenkilöille TRE-menetelmää itsehoidollisiin tarkoituksiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

Tämä päivä on jatko-osa EFT Tapping I –koulutuspäivälle. Päivä koostuu erilasten EFT-tekniikoiden esittelyistä, demonstraatioista sekä pareittain harjoittelusta. Käymällä osat I ja II psykoterapeutti saa valmiudet hyödyntää EFT Tapping –menetelmää osana psykoterapiatyöskentelyä.

10-11 Kertausta; Chasing the pain, voimakkaiden tunnereaktioiden rauhoittaminen EFT-terapiassa
11-12:30 Pariharjoittelu

12:30-13:15 Lounastauko

13:15-14:30 Alustus; erilaisten lauserakenteiden hyödyntäminen EFT:ssä, lasten kanssa työskentely, minätilat, ratkaisukeskeinen EFT, Choice Method
14:30-14:45 Tauko
14:45-15:15 Demonstraatio
15:15-16:15 Pariharjoittelu
16:15-17 Q&A, päivän päätös

EFT Tapping psykoterapiassa osa III - traumahoito järjestetään syksyllä 2016.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Elämän ahdistavat asiat

La 27.2.2016 klo 10-16, Helsinki, Katja Björklund ja Nina Tapio

Kouluttajat

Psykologian tohtori, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Björklund &
Nina Tapio, traumapsykoterapeutti, TM

Katja BjörklundKatja Björklund on kognitiivinen psykoterapeutti ja psykologian tohtori, jolla on pitkä kokemus sekä kliinisestä potilastyöstä että tutkimustyöstä. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla myös työnohjaajana ja kouluttajana. Hänen erikoisosaamisensa ovat ahdistuneisuushäiriöt, traumaattiset kriisit sekä kriminaali- ja oikeuspsykologiset kysymykset. Hän on tutkinut väkivalta ja vainoamiskokemusten vaikutusta terveyteen ja terveyspalveluiden käyttöön sekä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kouluympäristössä julkaisten alaltaan useita tieteellisiä tutkimusartikkeleita.

Nina TapioNina Tapio on kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja, debriefing-istuntojen ohjaaja sekä teologian maisteri. Hän on työskennellyt 20 vuoden ajan kuolevien asiakkaiden ja heidän omaistensa parissa sekä ohjannut erilaisia sururyhmiä. Nykyisin hän työskentelee Psykoterapiakeskus Vastaamossa psykoterapeuttina ja henkilöstöjohtajana.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

10-12 Ahdistuneisuushäiriöistä: paniikki, pelko ja jännitys
• Paniikin, pelon ja jännityksen taustaa
• Keho ja mieli: paniikin, pelon ja jännityksen fysiologiaa ja psykologiaa
• Ajattelun mahti: ajattelun yhteys tunteisiin, fysiologiaan ja käyttäytymiseen
12-12:45 Lounas
12:45-14 Kognitiivisia menetelmiä ja työkaluja sekä harjoituksia

Kahvitauko

14:15-16 Traumaattinen suru – suru luopumisen prosessina
• Trauma surutyön estäjänä
• Surutyön eri vaiheet kiintymyssuhteen näkökulmasta
• Luopumisen tuska
• Kuoleman kohtaaminen asiakastyössä

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Persoonallisuushäiriöt

La 12.3.2016 klo 10-16, Helsinki, Jan-Henry Stenberg

Kouluttaja

Jan-Henry Stenberg Jan-Henry Stenberg, FT, psyk.lis., kouluttajapsykoterapeutti (VET), toimii tällä hetkellä HYKS Psykiatriassa uusia psykoterapeuttisia hoitoja kehittävän yksikön vetäjänä ja samoin HYKSin yksityissairaalan psykologian ja psykoterapian palvelualuejohtajana. Hän on opettanut kliinistä psykologiaa Helsingin yliopistossa 15 vuotta ja toiminut yli 20 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän pitää aktiivista potilasvastaanottoa ja työnohjauksia. Hän on julkaissut useampia kirjoja ja artikkeleita alaltaan.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

10-10:15 Koulutuspäivän avaus ja tavoitteet 
10:15-11 Persoonallisuushäiriön synty ja käsitteen tausta
11-12 Eri persoonallisuushäiriöt 

12 Lounas

12:45-14 Persoonallisuushäiriöiden ilmeneminen käytännössä

14-14:20 Tauko

14:20-16 Persoonallisuushäiriöiden hoito, teoriaa ja käytännön harjoituksia parityönä

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Kivun kohtaaminen ja hoito psykoterapiassa

La 9.4.2016 klo 10-16, Helsinki, Juha Siira

Kouluttaja

Juha SiiraPsykologi Juha Siira on kipupsykologi, psykoterapeutti ja EMDR terapeutti, joka on perehtynyt monipuolisesti kivun psykologisiin kysymyksiin sekä menetelmiin kivun säätelyn ja hallinnan vahvistamiseksi. Hän kytkee psykoterapeuttiset lähestymistavat kiinteästi osaksi kivun merkityksellisyyden ymmärtämistä.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

Tässä päivässä keskitytään tarkastelemaan kivun säätelyn ja hallinnan keinoja sekä kivun emotionaalisuutta osana psykoterapiaa. Päivän aikana harjoitellaan erilaisia kivun säätelyn ja hallinnan keinoja sekä opetellaan havainnoimaan kipua ja sen erilaisia viestejä. Harjoitteet sopivat hyvin myös psykoterapeuttiseen työskentelyyn ilman kipua.

10-11:30 Mitä kipu on? Kivun kohtaaminen ja kipu psyykkisen trauman osana.

12:30-14:00 Kivun säätely. Psykologinen akupunktio: yksinkertainen ja monimutkainen kivun hoitosarja. Demonstraatio sekä pariharjoittelua.

14-14:15 Tauko

14:15-15:30 Pendulation ja drag and drop kivun säätelyn keinoina. Kuinka integroida psykoterapiaa osaksi kivun hoitoa. Demonstraatio/ harjoittelua yhdessä.

15:30-16 Keskustelua

Ilmoittautuminen

t

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Unettomuuden lääkkeetön hoito

La 23.4.2016 klo 10-16, Helsinki, Karita Palomäki

Kouluttaja

Karita PalomäkiKarita Palomäki on psykofyysinen fysioterapeutti ja NLP työnohjaaja, joka on perehtynyt monipuolisesti erilaisiin menetelmiin, joilla voi säädellä fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita. Hän kouluttaa ammattilaisia mm. EFT-menetelmään (emotional freedom techniques), sekä ohjaa työyhteisöille ja yksityishenkilöille TRE-menetelmää itsehoidollisiin tarkoituksiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Paikka

Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

Ohjelma

Tässä päivässä yhdistetään edellisten psykofyysisten teemojen sisältöjä unettomuus-aiheeseen. Miten voimme vaikuttaa unettomuuden haasteisiin kehotietoisuuden, NLP:n ja rentoutumisen keinoin. Kurssipäivä toimii myös yksittäisenä koulutuspäivänä henkilöille, joilla on jonkin verran edeltävästi kokemusta psykofyysisestä työskentelystä.

10-12 Keho, mieli, tunteet ja unettomuuteen liittyvät haasteet. Unihygienia. NLP- harjoitus: unettomuuden mallittaminen ja voimavarojen löytäminen

12-12:45 Lounastauko

12:45-14 Progressiivinen rentoutus (Jacobson) ja hengitystekniikat

14-14:45 Tauko

14:45-15:45 Akupunktiopisteet unettomuuden hoidossa, helppo EFT-tekniikka unettomuuteen
15:45-16 Päivän päätös

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Kuntoutuksen tavoitteiden hallinta GAS-menetelmällä

La 27.8.2016 klo 10-16, Helsinki, Anne Sarja

Kouluttaja

Anne SarjaAnne Sarja on psykoterapeutti, työnohjaaja, debriefing-istuntojen ohjaaja, kouluttaja sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on toiminut kaksi vuotta Psykoterapiakeskus Vastaamon Tampereen toimipaikan esimiehenä. Hänen eritysosaamisalueeseensa kuuluvat vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä kipu-, trauma- ja monikulttuuriset potilaat. Hän on käyttänyt GAS-menetelmää omassa työssään vuodesta 2013.

Paikka

Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, 00150 Helsinki

Ohjelma

GAS on asiakaslähtöinen ja monialainen menetelmä, jonka avulla kuvataan selkeitä, tunnistettavia ja merkityksellisiä muutoksia kuntoutujan elämässä. Koulutuksen tarkoitus on opastaa psykoterapeutteja kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisen arvioinnissa GAS-menetelmällä, mistä tulee pakollista kaikissa Kelan tukemissa psykoterapiamuodoissa vuonna 2017. Psykoterapiakeskus Vastaamo on kehittänyt oman GAS-koulutuksen monien psykoterapeuttien koettua, että mm. ammattikorkeakouluissa tarjottava kolmepäiväinen GAS-koulutus on vienyt sisältöönsä nähden liikaa työaikaa, eikä kouluttajalla ole ollut riittävää ymmärrystä menetelmän soveltamisessa psykoterapiatyössä.

 • GAS – menetelmän teoria
 • Tavoitteiden laatiminen ja niiden saavuttaminen käytännössä
 • Motivaation merkitys kuntoutuksessa
 • Motivoiva haastattelu ja hyvän haastattelun ominaisuudet
 • Oppimistehtävät ja menetelmän soveltaminen

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteet ja menetelmät (osa 1/2)

La 17.9. klo 10-17, Tampere, Raimo Lappalainen

Kouluttaja

Raimo Lappalainen Kouluttajana toimii Suomen HOT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, joka on tuonut hyväksymis- ja omistautumisterapian Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän on myös julkaissut ja kääntänyt useita teoksia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian alueelta. Raimo Lappalainen vetää Suomen ainoaa HOT- tutkimusryhmää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Raimo Lappalainen toimii myös psykoterapeuttina ja on kouluttanut lukuisia ACT-osaajia maahamme.

Paikka

Tampere

Ohjelma

Koulutuksessa perehdytään hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien perusteisiin ohjaus- tai terapiatyössä. Koulutuksen tarkoituksena perehdyttää HOT-menetelmien käyttöön ja kykyyn soveltaa HOT-menetelmiä työssään. Jatkokurssin tavoitteena (kevät -17) on syventää näitä taitoja. Työskentelytavat ovat luentoja, simulaatioita, rooliharjoituksia ja keskustelua.

Aamupäivä
 • HOTin pohjana oleva suhdekehysteoria ja sen tarjoama näkökulma käyttäytymisen ja psykologisten ongelmien ymmärtämiseksi
 • Tapauskuvausmallin ja funktionaalisen käyttäytymisanalyysin hyödyntäminen interventioissa sekä niiden kytkeminen HOT-hoitomalliin
 • Iltapäivä
 • HOT:n keskeiset prosessit (arvot, arvojen mukaiset teot, tietoinen läsnäolo, minäkäsitys, mielen vallasta vapautuminen ja hyväksyntä) ja niiden hyödyntäminen käytännön terapiatyössä
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  EFT Tapping psykoterapiassa (osa III)

  La 8.10.2016 klo 10-16, Helsinki, Karita Palomäki

  Kouluttaja

  Karita PalomäkiKarita Palomäki on psykofyysinen fysioterapeutti ja NLP työnohjaaja, joka on perehtynyt monipuolisesti erilaisiin menetelmiin, joilla voi säädellä fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita. Hän kouluttaa ammattilaisia mm. EFT-menetelmään (emotional freedom techniques), sekä ohjaa työyhteisöille ja yksityishenkilöille TRE-menetelmää itsehoidollisiin tarkoituksiin ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

  Paikka

  Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

  Ohjelma

  Tämä päivä on syventävä jatko-osa EFT Tapping I ja II –koulutuspäiville. Päivä koostuu traumatyöskentelyssä käytettävien EFT-tekniikoiden esittelyistä, demonstraatioista sekä pareittain harjoittelusta. Näiden kuuden lähiopiskelupäivän lisäksi on mahdollista osallistua erillisiin työnohjauspäiviin, oman EFT-ohjausprosessin kirjallisen reflektoinnin sekä potilastapausten kirjoittamiseen kouluttajalle, joiden jälkeen osallistuja saa itselleen nimikkeen suorittamastaan koulutuskokonaisuudesta.

  Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Minä psykoterapeuttina ja tiimin jäsenenä

  La 22.10.2016 klo 10-16, Helsinki, Ulrika Segercrantz

  Kouluttaja

  Ulrika SegercrantzUlrika Segercrantz on psykologi, työnohjaaja sekä vaativan erityistason ryhmäpsykoanalyytikko. Hän on ollut alusta alkaen mukana rakentamassa lähes 200 henkiseksi kasvanutta Psykoterapiakeskus Vastaamon työyhteisöä sekä työnohjaajana että esimiestehtävissä. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus psykoterapeutin ja työnohjaajan tehtävistä myös muista organisaatioista.

  Paikka

  Psykoterapiakeskus Vastaamo, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki

  Ohjelma

  10-10:30 Pari- tai ryhmätyöskentelyä

  • Minkälainen minä olen psykoterapeuttina? Omat vahvat ja kehitettävät puoleni, kompastuskiveni ja haasteeni.
  • Minkälainen työyhteisön jäsen olen ja miten kaksoisroolit sopivat yhteen? Omat haasteeni tai kompastuskiveni.
  • Mitkä omat odotukseni ovat suhteessa kollegoihini?

  Kahvitauko

  11-12:30 Psykoterapeutin haasteet ja kompastuskivet terapiasuhteessa

  • Käytännön ja teorian näkökulmat

  Lounas

  13:30-14:30 Psykoterapeutti työyhteisön jäsenenä

  • Vastuukysymykset ja työelämätaidot

  Kahvitauko

  • 14:45-16 Ryhmätyön purku ja yhteenveto päivästä

  Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteet ja menetelmät (osa 2/2)

  La 12.11.2016 klo 10-17, Tampere, Raimo Lappalainen

  Kouluttaja

  Raimo Lappalainen Kouluttajana toimii Suomen HOT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, joka on tuonut hyväksymis- ja omistautumisterapian Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän on myös julkaissut ja kääntänyt useita teoksia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian alueelta. Raimo Lappalainen vetää Suomen ainoaa HOT- tutkimusryhmää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Raimo Lappalainen toimii myös psykoterapeuttina ja on kouluttanut lukuisia ACT-osaajia maahamme.

  Paikka

  Tampere

  Ohjelma

  Koulutuksessa perehdytään hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien perusteisiin ohjaus- tai terapiatyössä. Koulutuksen tarkoituksena perehdyttää HOT-menetelmien käyttöön ja kykyyn soveltaa HOT-menetelmiä työssään. Jatkokurssin tavoitteena (kevät -17) on syventää näitä taitoja. Työskentelytavat ovat luentoja, simulaatioita, rooliharjoituksia ja keskustelua.

  Aamupäivä
 • HOTin keskeiset prosessit ja niiden hyödyntäminen käytännön terapiatyössä jatkuu...
 • Iltapäivä
 • HOT-hoidon arviointimenetelmistä
 • Keskustelua ja pohdintaa siitä, miten menetelmiä ja periaatteita voidaan soveltaa
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.


  Ilmoittautuminen