Täydennyskoulutukset
Mielenterveysongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille

Psykoterapiakeskus Vastaamon avoimet täydennyskoulutuspäivät ovat suunnattu mielenterveysongelmia työssään kohtaaville - erityisesti psykoterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, hoitajille ja lääkäreille. Luentojen lisäksi koulutuspäivät sisältävät keskustelua ja workshop-työskentelyä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PALVELUA ILMAN LÄHETETTÄ JA JONOA

Todistukset: Koulutuksiin osallistumisesta saa kirjallisen todistuksen.

Osallistumismaksut: Koulutukset ovat maksullisia muille kuin Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstölle. Koulutuspäivien hinnat ovat 150 € (+alv 24 %). Hintoihin sisältyvät materiaalit, kahvitarjoilu ja osallistumistodistus. Osallistumismaksu maksetaan etukäteen lähetettävällä laskulla.

Ruokailu: Koulutuspäiviin sisältyy lounastauko. Koulutuspaikkojen yhteydessä on ravintola. Ruokailu on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen koulutusta vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000. Kaikille koulutuspäiville on jo toteutumiseen riittävä määrä ilmoittautumisia.

Peruutusehdot: Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ja maksutonta kunnes koulutuspäivään on jäljellä alle 30 päivää. Osallistumisoikeuden saa siirtää toiselle henkilölle.

Lisätiedot: tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden koulutuspäivä


Koulutuspäivät

Hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteet ja menetelmät, jatkokurssi (1/2)

La 28.1.2017 klo 10-17, Tampere, Raimo Lappalainen

Kouluttaja

Raimo Lappalainen Kouluttajana toimii Suomen HOT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, joka on tuonut hyväksymis- ja omistautumisterapian Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän on myös julkaissut ja kääntänyt useita teoksia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian alueelta. Raimo Lappalainen vetää Suomen ainoaa HOT- tutkimusryhmää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Raimo Lappalainen toimii myös psykoterapeuttina ja on kouluttanut lukuisia ACT-osaajia maahamme.

Paikka

Tampere

Ohjelma

Koulutus on jatkoa hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien alkeiskurssille syksyllä -16. Koulutuksessa syvennetään ja harjoitellaan hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien käyttöä ohjaus- tai terapiatyössä. Työskentelytavat ovat luentoja, simulaatioita, rooliharjoituksia ja keskustelua.

 • Suhdekehysteorian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian keskeisten prosessien syventämistä ja hyödyntämistä käytännön terapiatyössä.
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapian verkkosovellukset ja niiden hyödyntäminen käytännön työssä

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian perusteet ja menetelmät, jatkokurssi (2/2)

La 18.3.2017 klo 10-17, Tampere, Raimo Lappalainen

Kouluttaja

Raimo Lappalainen Kouluttajana toimii Suomen HOT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, joka on tuonut hyväksymis- ja omistautumisterapian Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän on myös julkaissut ja kääntänyt useita teoksia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian alueelta. Raimo Lappalainen vetää Suomen ainoaa HOT- tutkimusryhmää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Raimo Lappalainen toimii myös psykoterapeuttina ja on kouluttanut lukuisia ACT-osaajia maahamme.

Paikka

Tampere

Ohjelma

Koulutus on jatkoa hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien alkeiskurssille syksyllä -16. Koulutuksessa syvennetään ja harjoitellaan hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien käyttöä ohjaus- tai terapiatyössä. Työskentelytavat ovat luentoja, simulaatioita, rooliharjoituksia ja keskustelua.

 • HOTin keskeisten prosessien syventäminen ja niiden hyödyntäminen käytännön terapiatyössä jatkuu.
 • Arviointimenetelmät ja hyväksymis- ja omistautumisterapian prosessimittarit.
 • Katsaus HOT-tutkimukseen.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Mitä trauma ja dissosiaatio tarkoittavat käytännössä?

La 8.4.2017 klo 10-16, Helsinki, Anssi Leikola ja Kaisa Klapuri

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatri Anssi Leikola ja kokemusasiantuntija Kaisa Klapuri.

Anssi Leikola Anssi Leikola on psykiatri Helsingistä, jonka lähtökohta suhtautumisessa psykiatrisiin häiriöihin on traumaviitekehys ja siinä erityisesti rakenteellinen dissosiaatio (Katkennut totuus, 2014). Hänen terapeuttisen toimintansa ytimessä on traumateoria ja muutamia muita teorioita, joita voidaan hyödyntää potilaiden hoitoprosesseissa. Erityisen kiinnostunut hän on siitä millä tavoin teoreettinen ymmärrys voi olla parantavaa! (Psykoterapiat, 3. painos, 2015)

Kaisa Klapuri Kaisa Klapuri on 34-vuotias oululainen kieltenopiskelija ja humanististen tieteiden kandidaatti, joka työskentelee tällä hetkellä Ruotsissa maahanmuuttajien parissa. Hänellä on traumatausta ja dissosiaatiohäiriö, joka nuoruusiällä diagnosoitiin virheellisesti skitsofreniaksi, mikä johti useiden vuosien mittaisiin jaksoihin suljetulla osastolla. Kaisa kertoo omien kokemuksiensa pohjalta, miten dissosiaatio syntyy, millaista sen kanssa on elää, ja mitä toipuminen tarkoittaa käytännössä.

Paikka

Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Ohjelma

Kaisa kertoo elämäntarinaansa, sairastumisestaan, hoitoviidakon poluista sekä nykypäivästä. Anssi integroi näitä asioita yleiselle tasolle, teoriaan ja näin sovellettaviksi omaan terapiatyöhön. Päivän teemoja:

 • Dissosiaatiohäiriön hoidossa sovellettavat teoriat käytännössä
 • Trauman hoidon perusperiaatteet.
 • Trauman hyvä ja huono hoito.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Ratkaisukeskeisiä keinoja haastaviin asiakastilanteisiin

La 6.5.2017 klo 10-16, Helsinki, Ben Furman ja Yrjö Lähteenlahti

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatrit Ben Furman ja Yrjö Lähteenlahti.

Ben Furman Ben Furman on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, kirjailija ja kouluttaja. Hänet tunnetaan maailmalla mm. ratkaisukeskeisen terapian kouluttajana, ratkaisukeskeisten valmennusmenetelmien kehittäjänä ja Muksuoppi-menetelmän kehittäjänä. Ben on myös Lyhytterapiainstituutin toimitusjohtaja. Hän on kirjoittanut kaksikymmentä kirjaa.
Lisätietoa Ben Furmanin kotisivuilta: www.benfurman.com

Yrjö Lähteenlahti Yrjö Lähteenlahti on toiminut psykiatristen palveluiden johtajana (mm. HUS/HYKS:n Kuntoutuspsykiatrian johtaja 2005-09, Imatran kaupungin psykososiaalistenpalveluiden johtaja 2009, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aikuispsykiatrian ylilääkäri 2010-12, Satakunnan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja 2013-2016). Hän on ollut Lääkäriliiton psykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijana ja Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan jäsenenä vuodesta 2001.

Paikka

Stadin ammattiopisto, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki

Ohjelma

Kouluttajana psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman. Päivän loppuyhteenvedosta vastaa psykiatrian erikoislääkäri Yrjö Lähteenlahti. Koulutuspäivän aikana keskustellaan erilaisista osallistujien esiin nostamista asiakastyön haasteista, joita voivat olla esim. toivottomuus, itsemurha-ajatukset, itsensä vahingoittaminen, lähisuhdeväkivalta, epätyydyttävät ihmissuhteet, juuttuminen traumaattiseen menneisyyteen, motivaation puute jne.

Suositellaan luettavaksi ennen koulutusta
Elämästä on kysymys. Itsemurhakriisin ratkaisukeskeinen hoito, Heather Fiske, Lyhytterapiainstituutti 2016.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Emotionaalisen trauman hoito

La 20.5.2017 klo 10-16, Helsinki, Anssi Leikola ja Nina Tapio

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatri Anssi Leikola ja psykoterapeutti Nina Tapio.

Anssi Leikola Anssi Leikola on psykiatri Helsingistä, jonka lähtökohta suhtautumisessa psykiatrisiin häiriöihin on traumaviitekehys ja siinä erityisesti rakenteellinen dissosiaatio (Katkennut totuus, 2014). Hänen terapeuttisen toimintansa ytimessä on traumateoria ja muutamia muita teorioita, joita voidaan hyödyntää potilaiden hoitoprosesseissa. Erityisen kiinnostunut hän on siitä millä tavoin teoreettinen ymmärrys voi olla parantavaa! (Psykoterapiat, 3. painos, 2015)

Nina Tapio Nina Tapio Nina Tapio on kriisi- ja traumapsykoterapeutti, sensorimotorisen terapia I-taso terapeutti, EMDR II-terapeuti, debriefing-istuntojen ohjaaja, perheneuvoja sekä teologian maisteri. Hän on työskennellyt 20 vuoden ajan kriisiytyneiden ja traumatisoituneiden asiakkaiden ja heidän omaistensa parissa. Nykyisin hän työskentelee Psykoterapiakeskus Vastaamossa psykoterapeuttina ja henkilöstöjohtajana.

Paikka

Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Ohjelma

Koulutuksessa on pyrkimyksenä saavuttaa laajaa dialogisuutta, jossa osallistujia parhaan mukaan rohkaistaan kysymään ja kommentoimaan. Eli luomaan mahdollisimman turvalliset puitteet yhdessä oppimiselle. Kaikki mahdolliset (ja mahdottomat) kysymykset trauman hoidosta, terapiasta ja dissosiaatiosta ovat hyviä kysymyksiä! Päivän teemoja:

 • Hyvä hoitosuhde
 • Kuinka monella tavalla voidaankaan turvallisuuden tunnetta lisätä!
 • Teorian syventämistä ja konkretisoimista
 • Esimerkkejä ja kertomuksia elävästä elämästä, terapioista, niiden kriittisistä vaiheista, etenemisestä ja rohkaisevista tuloksista

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian kertaus- ja syventämiskurssi

La 26.8.2017 klo 10-16, Tampere, Raimo Lappalainen

Kouluttaja

Raimo Lappalainen Kouluttajana toimii Suomen HOT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, joka on tuonut hyväksymis- ja omistautumisterapian Suomeen 1990-luvun lopulla. Hän on myös julkaissut ja kääntänyt useita teoksia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian alueelta. Raimo Lappalainen vetää Suomen ainoaa HOT- tutkimusryhmää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Raimo Lappalainen toimii myös psykoterapeuttina ja on kouluttanut lukuisia ACT-osaajia maahamme.

Paikka

TAMK, Kuntokatu 3, Tampere

Ohjelma

Kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua ja jaetaan kokemuksia hyväksymis-ja omistautumisterapian menetelmien soveltamisesta käytännön työssä.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Trauma ja kehollisuus

La 16.9.2017 klo 10-16, Helsinki, Anssi Leikola, Marita Kaijanen ja Nina Tapio

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatri Anssi Leikola, psykofyysinen fysioterapeutti Marita Kaijanen ja traumapsykoterapeutti Nina Tapio.

Anssi Leikola Anssi Leikola on psykiatri Helsingistä, jonka lähtökohta suhtautumisessa psykiatrisiin häiriöihin on traumaviitekehys ja siinä erityisesti rakenteellinen dissosiaatio (Katkennut totuus, 2014). Hänen terapeuttisen toimintansa ytimessä on traumateoria ja muutamia muita teorioita, joita voidaan hyödyntää potilaiden hoitoprosesseissa. Erityisen kiinnostunut hän on siitä millä tavoin teoreettinen ymmärrys voi olla parantavaa! (Psykoterapiat, 3. painos, 2015)

Marita Kaijanen Marita Kaijanen on psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, NLP-kouluttaja ja traumapsykoterapeuttiopiskelija. Hän on perehtynyt erityisesti emotionaalisen traumatisoitumisen somatoformisiin muotoihin ja kehollisiin reaktioihin sekä niiden kehokeskeiseen hoitamiseen. Työssään hän käyttää monipuolisesti erilaisia kehollisia väliintuloja esimerkiksi sensorimotorisen psykoterapian ja tanssi-liiketerapian menetelmien avulla, hyödyntäen myös kehityksellisten liikemallien tuomia mahdollisuuksia terapiassa. Marita on työskennellyt vuosien ajan syömishäiriöpotilaiden hoidossa, terapiavastaanoton lisäksi hän myös työnohjaa kehollisiin menetelmiin. Vastaanotto Maritalla on sekä Helsingissä että Lahdessa.

Nina Tapio Nina Tapio Nina Tapio on kriisi- ja traumapsykoterapeutti, sensorimotorisen terapia I-taso terapeutti, EMDR II-terapeuti, debriefing-istuntojen ohjaaja, perheneuvoja sekä teologian maisteri. Hän on työskennellyt 20 vuoden ajan kriisiytyneiden ja traumatisoituneiden asiakkaiden ja heidän omaistensa parissa. Nykyisin hän työskentelee Psykoterapiakeskus Vastaamossa psykoterapeuttina ja henkilöstöjohtajana.

Paikka

Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6, Helsinki

Ohjelma

Koulutuksissa on pyrkimyksenä saavuttaa laajaa dialogisuutta, jossa osallistujia parhaan mukaan rohkaistaan kysymään ja kommentoimaan. Eli luomaan mahdollisimman turvalliset puitteet yhdessä oppimiselle. Kaikki mahdolliset (ja mahdottomat) kysymykset trauman hoidosta, terapiasta ja dissosiaatiosta ovat hyviä kysymyksiä! Päivän teemoja:

 • Sensorimotorinen psykoterapia, kehollisuuden hyödyntämien terapian tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Kehollisuuden integroiminen traumanhoitoon.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Trauman hoidon ongelmat ja sudenkuopat

La 7.10.2017 klo 10-16, Helsinki, Anssi Leikola ja Matti O. Huttunen

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatrit Anssi Leikola ja Matti O. Huttunen.

Anssi Leikola Anssi Leikola on psykiatri Helsingistä, jonka lähtökohta suhtautumisessa psykiatrisiin häiriöihin on traumaviitekehys ja siinä erityisesti rakenteellinen dissosiaatio (Katkennut totuus, 2014). Hänen terapeuttisen toimintansa ytimessä on traumateoria ja muutamia muita teorioita, joita voidaan hyödyntää potilaiden hoitoprosesseissa. Erityisen kiinnostunut hän on siitä millä tavoin teoreettinen ymmärrys voi olla parantavaa! (Psykoterapiat, 3. painos, 2015)

Matti O. Huttunen Matti O. Huttunen on julkaissut lukuisia psyykenlääkkeitä ja psykiatrisia sairauksia koskevia yleistajuisia kirjoja (mm. Psyykenlääkeopas 2002 ja 2008, Lääkkeet mielen hoidossa 2004 ja 2008, Masennus 2010, Kulttuurit ja lääketiede 2011, Psykoterapiat 2012). Hän on toiminut pitkään ja aktiivisesti eri lehtien lääkäripalstojen vastaajana (mm. Hyvä Terveys) sekä ollut internetin eniten käytetyn lääkärikirjan Lääkärikirja Duodecimin psykiatrian alan vastuuhenkilönä kirjan alusta alkaen. Hän on ollut tutkimustyössä Yhdysvalloissa Harvard Medical Schoolissa (1969-1971), vierailevana professorina University of Southern Californiassa (1996-2005) ja julkaissut noin 150 tieteellistä artikkelia (esim. Science, Nature, Lancet, PNAS). Hän sai vuonna 2013 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon mielenterveystyön ja psykiatrian alalla tehdystä elämäntyöstänsä.

Paikka

Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6, Helsinki

Ohjelma

Koulutuksissa on pyrkimyksenä saavuttaa laajaa dialogisuutta, jossa osallistujia parhaan mukaan rohkaistaan kysymään ja kommentoimaan. Eli luomaan mahdollisimman turvalliset puitteet yhdessä oppimiselle. Kaikki mahdolliset (ja mahdottomat) kysymykset trauman hoidosta, terapiasta ja dissosiaatiosta ovat hyviä kysymyksiä! Päivän teemoja:

 • Asiakkaan pelot, välttäminen ja fobiat, haitalliset uskomukset ja näiden asteittainen voittaminen.
 • Terapeutin pelot asiakassuhteessa.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Vapautuminen traumasta, uudelleen suuntautuminen elämään

La 25.11.2017 klo 10-16, Helsinki, Anssi Leikola, Matti O. Huttunen

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykiatri Anssi Leikola sekä psykiatri ja psykoterapeutti Matti O. Huttunen.

Anssi Leikola Anssi Leikola on psykiatri Helsingistä, jonka lähtökohta suhtautumisessa psykiatrisiin häiriöihin on traumaviitekehys ja siinä erityisesti rakenteellinen dissosiaatio (Katkennut totuus, 2014). Hänen terapeuttisen toimintansa ytimessä on traumateoria ja muutamia muita teorioita, joita voidaan hyödyntää potilaiden hoitoprosesseissa. Erityisen kiinnostunut hän on siitä millä tavoin teoreettinen ymmärrys voi olla parantavaa! (Psykoterapiat, 3. painos, 2015)

Matti O. Huttunen Matti O. Huttunen on julkaissut lukuisia psyykenlääkkeitä ja psykiatrisia sairauksia koskevia yleistajuisia kirjoja (mm. Psyykenlääkeopas 2002 ja 2008, Lääkkeet mielen hoidossa 2004 ja 2008, Masennus 2010, Kulttuurit ja lääketiede 2011, Psykoterapiat 2012). Hän on toiminut pitkään ja aktiivisesti eri lehtien lääkäripalstojen vastaajana (mm. Hyvä Terveys) sekä ollut internetin eniten käytetyn lääkärikirjan Lääkärikirja Duodecimin psykiatrian alan vastuuhenkilönä kirjan alusta alkaen. Hän on ollut tutkimustyössä Yhdysvalloissa Harvard Medical Schoolissa (1969-1971), vierailevana professorina University of Southern Californiassa (1996-2005) ja julkaissut noin 150 tieteellistä artikkelia (esim. Science, Nature, Lancet, PNAS). Hän sai vuonna 2013 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon mielenterveystyön ja psykiatrian alalla tehdystä elämäntyöstänsä.

Paikka

Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6, Helsinki

Ohjelma

Koulutuksissa on pyrkimyksenä saavuttaa laajaa dialogisuutta, jossa osallistujia parhaan mukaan rohkaistaan kysymään ja kommentoimaan. Eli luomaan mahdollisimman turvalliset puitteet yhdessä oppimiselle. Kaikki mahdolliset (ja mahdottomat) kysymykset trauman hoidosta, terapiasta ja dissosiaatiosta ovat hyviä kysymyksiä! Päivän teemoja:

 • Suru ja ilo vapautumisesta. Mitä olen menettänyt? Anssi Leikola
 • Ihmisen kohtaaminen: Respektiä ja rakkautta. Matti O. Huttunen
 • Yhteiskeskustelua ja koulutuksen yhteenveto

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.


Ilmoittautuminen