Täydennyskoulutukset
Mielenterveysongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille

Psykoterapiakeskus Vastaamon avoimet täydennyskoulutuspäivät ovat suunnattu mielenterveysongelmia työssään kohtaaville - erityisesti psykoterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, hoitajille ja lääkäreille. Luentojen lisäksi koulutuspäivät sisältävät keskustelua ja workshop-työskentelyä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

Todistukset: Koulutuksiin osallistumisesta saa kirjallisen todistuksen.

Osallistumismaksut: Koulutukset ovat maksullisia muille kuin Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstölle. Koulutuspäivien hinnat ovat 150 € (+alv 24 %). Hintoihin sisältyvät materiaalit, kahvitarjoilu ja osallistumistodistus. Osallistumismaksu maksetaan etukäteen lähetettävällä laskulla.

Ruokailu: Koulutuspäiviin sisältyy lounastauko. Koulutuspaikkojen yhteydessä on ravintola. Ruokailu on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen koulutusta vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000. Kaikille koulutuspäiville on jo toteutumiseen riittävä määrä ilmoittautumisia.

Peruutusehdot: Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ja maksutonta kunnes koulutuspäivään on jäljellä alle 30 päivää. Osallistumisoikeuden saa siirtää toiselle henkilölle.

Lisätiedot: tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden koulutuspäivä


Koulutuspäivät

Skeematerapia psykoterapian ja työnohjauksen työotteena (5 pv)

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille tiedollinen ja menetelmällinen perusosaaminen skeematerapian hyödyntämiseen sekä omassa psykoterapeuttisessa työssä että työotteen soveltamiseen työnohjauksessa. Koulutuksen painopiste on psykoterapeuttisessa työskentelyssä.

Koulutuksessa käsitellään skeematerapian teoriaa ja sen soveltamista. Opetussuunnitelman sisältöön kuuluvat mm. käsitteellistäminen, työskentely skeemojen ja moodien kanssa, skeematerapian prosessi ja muutosta tukevat työtavat. Opetusmuotoina ovat alustukset, demonstraatiot, ryhmäharjoitukset, keskustelut, ennakkotehtävät ja opintopiirit koulutuspäivien välissä. Koulutuspäiviä on viisi, yhteensä 3 opintopistettä. Koulutusta tukevana kirjana käytetään Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar (2008) Skeematerapia. Suomentanut Jyrki Tuulari. Helsinki, Edita.

Kouluttajana toimii Jouni Helenius, kognitiivinen psykoterapeutti (VET), KM. Oppiminen ja muutoksen tutkiminen ovat hänen työssään kantava viitekehys. Helenius on työskennellyt vuodesta 2002 psykoterapeuttina, kouluttajana ja työyhteisövalmentajana. Aiemmin hän on toiminut Helsingin yliopiston yleislääketieteen laitoksella ja Suomen Akatemian rahoittamassa Terveyskeskuslääkäreiden työn kehittämishankkeessa sekä sosiaali-ja terveysministeriössä. Hän on myös työskennellyt YK-tehtävissä kidutettujen ihmisten tunnistamistyössä. Työyhteisöjen kanssa Helenius on toiminut useissa hankkeissa kehittävän työntutkimuksen ja muutoslaboratorion kehittämismenetelmää soveltaen. Kognitiivisesti suuntautuneessa psykoterapiatyössä hän soveltaa ekspansiivisen oppimisen sekä tutkivan oppimisen malleja terapiaprosessin muutoksen tavoittamiseksi. Hänen psykoterapeuttisina työotteina painottuvat kognitiivis-konstruktiivinen ja skeematerapeuttinen työote. Hän käyttää myös työssään EMDR eli silmänliikehoitoa. Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä Helenius on kouluttanut ja kouluttaa mm. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen psykoterapian koulutusohjelmissa ja eri alojen työyhteisöissä.

Skeematerapia - perusjakso 1/2

27.1.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

Helsinki

Ohjelma

Integratiivinen työote
 • vaillinaiseksi jääneet tarpeet
 • sisäiset mallit, uskomukset, tulkinnat
 • kiintymyssuhde ja skeema
 • työmuistin merkitys
 • skeeman kehittyminen
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Skeematerapia - perusjakso 2/2

  17.3.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

  Helsinki

  Ohjelma

  Työskentely skeematerapiassa
 • skeema-alueet
 • skeemat ja niiden luonne
 • haitallisten skeemojen tunnistus
 • haitalliset selviytymiskeinot
 • käsitteellistäminen
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Skeematerapia - syventävä jakso 1/3

  1.9.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

  Helsinki

  Ohjelma

  Työskentely skeematerapiassa
 • moodityöskentely
 • skeematerapeuttinen hoitoprosessi ja muutos
 • käsitteellistäminen jatkuu
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  "Olemisen sietämätön keveys" - psykodynaamisessa psykoterapiassa

  6.10.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

  Helsinki

  Ohjelma

 • Klo 10.00 – 11.30 Video, case ja teoriaa. Toiset ihmiset ovat jokaisen ihmisen mielessä läsnä aina, milloin turvana, milloin uhkana, milloin innoituksen tai ihmetyksen lähteenä. ”Minä” on olemassa vain suhteessa ”Sinään” ja yksilö on olemassa vain suhteessa yhteisöön. (Psykoterapia-lehti3/2013, Leila Keski-Luopa)
 • Klo 11.30 – 12.30 Lounas
 • 12.30 – 13.45 ”Listening Post” -tapahtuma: yhteisöllinen ”insight”-menetelmä, koko ryhmä
 • 13.45 – 14.15 Kahvit
 • 14.15 – 16.00 Teoriaa: ”Mieli ei sijaitse aivoissa” (Teoksessa Ihmisen mieli 2015)
 • Kouluttajana toimii Jaro Sokura, psykodynaaminen psykoterapeutti (VET).

  Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Skeematerapia - syventävä jakso 2/3

  27.10.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

  Helsinki

  Ohjelma

  Moodityöskentely ja muutosta tukevat työtavat
 • kognitiiviset työtavat
 • käyttäytymistä tukevat työtavat
 • kokemukselliset työtavat
 • terapian vuorovaikutussuhde
 • muita työtapoja
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  Skeematerapia - syventävä jakso 3/3

  1.12.2018 klo 10.00 – 16.00, Helsinki

  Helsinki

  Ohjelma

  Skeematerapian prosessi
 • pitkä ja lyhyt prosessi
 • skeematerapian hyödyntäminen työuupumuksen hoidossa
 • muutoksen arviointi
 • Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.


  Ilmoittautuminen