Kummalliset kammot
Parannamme tietoutta fobioista ja niiden hoidosta

Mitä jos maailman suloisin koiranpentu aiheuttaakin pakokauhua ja hallitsematonta pelkoa? Jos hammaslääkärille meno on ylitsepääsemätön haaste? iTV:n ja Psykoterapiakeskus Vastaamon Neloselle tuottama tv-sarja Kummalliset kammot antaa foobikoille mahdollisuuden päästä eroon elämää rajoittavasta pelosta ja lisää katsojien tietoutta fobioiden hoitomahdollisuuksista.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

Fobiat ja niiden hoito

Pelko on luonnollinen tunne – fobia ei

Normaali pelko estää tekemästä uhkarohkeita asioita, mutta vaikea-asteinen rajoittaa toimintakykyä ja arkea. Liiallinen pelko/korostunut pelokkuus voi olla myös epämääräistä, jolloin puhutaan ahdistuksesta: henkilö tuntee epämiellyttävän olon, mutta tunne ei kohdistu tiettyyn asiaan tai tilanteeseen.

Fobia on johonkin tilanteeseen liittyvä yliaktiivinen, suhteeton pelko tai kammo, joka johtaa ko. tilanteen välttämiseen ja siten rajoittaa fobiaa potevan henkilön elämää. Fobia voi muuttua paniikkihäiriöksi, jolloin henkilö reagoi ilman ulkoista vaaratilannetta ja tuntee pelkotilaan liittyviä fyysisiä oireita ja saattaa pelätä hajoavansa, pirstaloituvansa. Varsinaisia fobioita ovat ns. määräkohtaiset pelot, joiden tyypillisiä aiheuttajia ovat korkeat paikat, pimeä ja suljettu tila, käärmeet ja hyönteiset.

Altistushoito

fobioiden altistushoidot

Yleensä pelko-oireita hoidetaan nykyhetkeen keskittyvillä lyhytterapioilla, joiden tavoitteena on harjoittaa potilasta muuttamaan käyttäytymistään. Suora altistamisen pelon kohteelle on tehokkain yksittäisen fobian hoitomenetelmä: henkilö saatetaan asteittain, turvallisissa olosuhteissa kohtaamaan pelon aiheuttaja ja muuttamaan käyttäytymistään pelkotilanteissa.

Esimerkiksi lintupelkoinen voidaan ensiksi saattaa samaan huoneeseen täytetyn linnun kanssa eli altistetaan eläimen läsnäololle ja hoidon loppuvaiheessa päästään jo koskettamaan eläintä, joka ennen kauhistutti. Altistamisen ohessa muokataan ajatuksia pelon aiheuttajasta ja harjoitellaan pelon fyysisten tuntemusten hallintaa. Vähitellen henkilö oppii sääntelemään reagointiaan ja pääsemään siitä eroon.


Televisiosarjan tuotanto

Eettiset periaatteet

Ohjelma on toteutettu noudattaen terveydenhoidon yleisiä eettisiä periaatteita (Etene, 2001).

Hoitojen tuottaja

Hoitojen tuottaja Psykoterapiakeskus Vastaamo on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja.

Osallistujat

Ohjelmaan valitut osallistujat ovat seulottu yli 400 vapaaehtoisesta hakijasta.

Hoitojen suunnittelu

Hoidon suunnittelua on tukenut Psykoterapiakeskus Vastaamon eri suuntausten psykoterapeuteista, psykologeista ja psykiatrian erikoislääkäristä koostuva ohjausryhmä.

Soveltuvuuden arviointi

Osallistujat ovat läpikäyneet psykiatrian erikoislääkärin arvioinnin soveltuvuudesta altistushoitoon, hoitoon valmistavan ryhmäpsykoedukaation sekä yksilötapaamisia psykoterapeutin kanssa.

Hoidon seuranta

Hoitojen tuotannon aikana osallistujien tila oli jatkuvassa seurannassa. Hoito keskeytettiin, jos siitä arvioitiin syntyvän osallistujalle vahinkoa.

Jälkihoito

Osallistujat saavat tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon sekä psykoedukaatiota julkisuuden kohtaamiseen.

Hyödyt

Ohjelman osallistujat hyötyvät saamastaan hoidosta. Elämää rajoittavista peloista irti pääseminen voi parantaa elämänlaatua. Ohjelma tekee psykoterapiaa hoitomuotona sekö fobioita oireyhtyminä katsojille tutuksi alentaen kynnystä hakeutua hoitoon.

Kummalliset kammot, jakso 9

Ohjausryhmä

Yrjö Lähteenlahti
psykiatrian erikoislääkäri,
kuntoutuksen erityispätevyys

Nina Tapio
kriisi- ja traumapsykoterapeutti

Ulrika Segercrantz
psykologi, ryhmäpsykoanalyytikko

Helena Clayhills
psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Kummalliset kammot alkaen ke 5.4.2017 klo 18 Nelosella