Masennus
Oireet, tunnistaminen, hoitaminen ja hoitoon hakeutuminen.

Masennus eli depressio on yleinen sairaus, josta kärsii jossain vaiheessa elämäänsä viidesosa suomalaisista. Masennukseen liittyviä riskitekijöitä on monia, sekä perinnöllisiä, että ympäristötekijöitä. Itsetuntovaikeudet, stressaavat elämäntapahtumat, yksinäisyys, lapsuuden aikaiset traumat, alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö sekä tietyt persoonallisuuden piirteet saattavat altistaa masennukselle.

Masennuksen oireet

Masennus lamauttaa toimintakykyä ja aiheuttaa huomattavaa kärsimystä sairastuneelle ja myös hänen läheisilleen. Masentuneena yhteydenpito ystäviin helposti unohtuu, eivätkä aiemmin mielihyvää tuottaneet harrastukset enää tunnu kiinnostavilta. Vuorovaikutus vaikeutuu masentuneen tulkitessa asioita helposti turhan negatiivisesti. Yleinen väsymys ja huono itsetunto vaikeuttavat työhön tai opiskeluihin keskittymistä sekä normaalien arkitehtävien suorittamista. Kipukynnys madaltuu ja kipua koetaan herkemmin.

Lievä masennus

Masennus Lievästä masennuksesta kärsivä henkilö pystyy yleensä vielä työskentelemään taiopiskelemaan, vaikka se vaatii ylimääräistä ponnistelua.

Keskivaikea masennus

Keskivaikeasta masennuksesta poteva tarvitsee usein sairauslomaa, koska työ- ja toimintakyky ovat huomattavasti alentuneet ja tulevaisuus tuntuu toivottomalta.

Vaikea masennus

Vaikea masennus aiheuttaa työkyvyttömyyttä, ihmissuhdeongelmia ja kärsimystä elämänilon kadotessa. Kuolemaan liittyvät ajatukset ovat tavallisia. Vakavasti masentuneena tällaiset ajatukset saattavat tuntua jopa vapauttavilta. Vakavaa depressiota sairastava saattaa olla jopa sairaalahoidon tarpeessa.

Yleisiä masennuksen oireita

 • Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet, öiset heräilyt, liika nukkuminen
 • Tarmottomuus, vaikeus ryhtyä tekemään asioita, yleinen väsymys
 • Liikkeiden ja mielen hidastuminen tai vastaavasti kiihtyneisyys
 • Mielihyvän ja ilon kokemisen puute: koti, harrastukset, opiskelu, työ
 • Voimakkaat syyllisyyden tunteet, arvottomuuden tunne ja itsetunnon lasku
 • Vetäytyminen ihmissuhteista ja negatiivisten ajatukset muista ihmisistä
 • Kipuoireet, kuten selkä-, lihas- , nivel- ja vatsakivut sekä päänsäryt
 • Painon ja ruokahalun huomattavat muutokset
 • Muutokset seksuaalisessa käyttäytymisessä
 • Toivottomuus ja kuolemaan liittyvät ajatukset (ajatus kärsimyksen loppumisesta)

Masennustesti (DEPS-seula)

Masennustestiä tulkittaessa tulee huomioida, että tulos on vain suuntaa antava. Masennusdiagnoosin todennäköisyys kasvaa pistemäärän kasvaessa. Vähintään 12 pistettä saavista noin puolella diagnosoidaan masennnus. Pistemäärä voi vaihdella merkittävästi eri päivien välillä. Diagnoosin tekemiseen tarvitaan aina psykiatrin tutkimus.


Masennuksen hoito

Masennukseen kannattaa hakea apua ajoissa. Masennuksen tärkeimpiä hoitomuotoja ovat psykoterapia ja lääkehoito. Lievään masennukseen lyhyt psykoterapiajakso voi olla riittävä. Joskus vaikeamman depression hoidossa sekä lääkehoito että vuosia kestävä terapia voivat molemmat olla tarpeellisia. Lääkehoidon tai pitkäkestoisemman psykoterapian tarpeen arvioi psykiatri. Pitkäaikaiseen työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen tai palauttamiseen tähtäävään psykoterapiaan voimme hakea sinulle Kela-tukea.

Masennuksen hoito

Masennuksen eri tyyppejä

 • Melankolinen masennus ilmenee kyvyttömyytenä tuntea mielihyvää positiivisista asioista yhdistettynä fyysiseen levottomuuteen, unettomuuteen, tai vähentyneeseen ruokahaluun. Noin 10 %:lla masennuksesta kärsivillä on melankolinen masennus.
 • Vuodenaikamasennukset ovat vuodenaikaan liittyvät mielialahäiriöt ovat sairausjaksoja, jotka toistuvat säännöllisesti tiettynä vuodenaikana ja lievittyvät vuodenajan vaihtuessa.
 • Dystymia on pitkäaikainen, usein nuoruudessa alkava masennus, jonka oireet lievempiä kuin vakavassa masennuksessa. Dystymiaa sairastaville on normaalia suurempi todennäköisyys kokea myös vakavan masennuksen jaksoja.
 • Psykoottiset masennukset ovat yleensä kaikkein vaikeimpia masennustiloja. Niiden oireita ovat tyypillisen masennusoireilun ohella myös psykoottiset oireet, kuten harhaluulot ja aistiharhat.
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö on maanis-depressiiviseksi mielialahäiriöksi kutsuttu masennuksen muoto, jossa mielialat vaihtelevat jaksoittain maanisuuden ja masennuksen välillä.
 • Synnytyksen jälkeinen masennus ilmenee lievänä suurella osalla äideistä. Toipumisen ennuste on yleensä hyvä. Varsinaisella synnytyksen jälkeisellä masennuksella tarkoitetaan neljän viikon kuluessa synnytyksestä alkavaa keskivaikeaa tai vakavaa masennustilaa.

Terapeuttien ajanvaraus

Ajanvarauksen voi tehdä verkossa, sähköpostilla tuki@vastaamo.fi tai puhelimella 044 4141 000. Ajan varaaminen ei edellytä diagnoosia tai lähetettä. Palvelemme kaikkia asiakkaita kotipaikkakunnasta riippumatta. Yksilöterapiaan varataan kestoltaan 45 tai 90 minuutin aika ja pari- sekä perheterapiaan 90 minuutin aika.

Alkaen päivästä:

Paikka:

Psykoterapiakeskus Vastaamo
Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Aika ja vastaanottaja:

Su 29.03.2015
klo 13:00-13:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Tiina Uusitalo

Tiina Uusitalo

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: nuorisoterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, terveydenhoitaja, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), työterveydenhoitajan opinnot
Tiina Uusitalo
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 08:00-08:45
psykoterapeutti Paula Virkki

Paula Virkki

psykoterapeutti
044 4141100
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: Community Psychology M.A (USA), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, Dialoginen hoitomalli, yksilöpsykoterapeutti ET, perhe- ja pariterapian koulutuksessa (-2017), Valviran rekisterissä, erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten hoitoihin
Paula Virkki
psykoterapeutti
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 08:00-08:45
kuvataideterapeutti Anna-Leena Vilhunen

Anna-Leena Vilhunen

kuvataideterapeutti
045 149 7640
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: ei vielä oikeuksia
Koulutukset ja pätevyydet: kuvataideterapeutti, kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija, taideopettaja, terveydenhoitaja, psykoterapiakoulutuksessa, sairaanhoitaja, Valviran rekisterissä
Anna-Leena Vilhunen
kuvataideterapeutti
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 10:00-10:45
psykoterapeutti Paula Virkki

Paula Virkki

psykoterapeutti
044 4141100
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: Community Psychology M.A (USA), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, Dialoginen hoitomalli, yksilöpsykoterapeutti ET, perhe- ja pariterapian koulutuksessa (-2017), Valviran rekisterissä, erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten hoitoihin
Paula Virkki
psykoterapeutti
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 10:00-10:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Vaslav Skopets

Vaslav Skopets

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 2721481
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: psykoterapeutti ET, kulttuuri- ja taidealan erikoisopinnot 7v., teologian maisteri, väitöskirjatutkija
Vaslav Skopets
psykoterapeutti, työnohjaaja
85 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 11:00-11:45
kuvataideterapeutti Anna-Leena Vilhunen

Anna-Leena Vilhunen

kuvataideterapeutti
045 149 7640
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: ei vielä oikeuksia
Koulutukset ja pätevyydet: kuvataideterapeutti, kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija, taideopettaja, terveydenhoitaja, psykoterapiakoulutuksessa, sairaanhoitaja, Valviran rekisterissä
Anna-Leena Vilhunen
kuvataideterapeutti
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 11:00-11:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anna-Kaisa Tanska

Anna-Kaisa Tanska

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, musiikkiterapia (-2016), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), sairaanhoitaja, EFT-terapeutti
Anna-Kaisa Tanska
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 11:00-11:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Vaslav Skopets

Vaslav Skopets

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 2721481
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: psykoterapeutti ET, kulttuuri- ja taidealan erikoisopinnot 7v., teologian maisteri, väitöskirjatutkija
Vaslav Skopets
psykoterapeutti, työnohjaaja
85 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 12:00-12:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: perheterapia, yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki)
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 12:00-12:45
kuvataideterapeutti Anna-Leena Vilhunen

Anna-Leena Vilhunen

kuvataideterapeutti
045 149 7640
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: ei vielä oikeuksia
Koulutukset ja pätevyydet: kuvataideterapeutti, kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija, taideopettaja, terveydenhoitaja, psykoterapiakoulutuksessa, sairaanhoitaja, Valviran rekisterissä
Anna-Leena Vilhunen
kuvataideterapeutti
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 12:00-12:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Vaslav Skopets

Vaslav Skopets

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 2721481
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: psykoterapeutti ET, kulttuuri- ja taidealan erikoisopinnot 7v., teologian maisteri, väitöskirjatutkija
Vaslav Skopets
psykoterapeutti, työnohjaaja
85 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 13:00-13:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anna-Kaisa Tanska

Anna-Kaisa Tanska

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, musiikkiterapia (-2016), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), sairaanhoitaja, EFT-terapeutti
Anna-Kaisa Tanska
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 13:30-14:15
psykoterapeutti, työnohjaaja Anniina Kerman

Anniina Kerman

psykoterapeutti, työnohjaaja
045 632 7368
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia
Koulutukset ja pätevyydet: kasvatustieteiden maisteri, perheterapeutti ET, Clinical Therapist (USA), Family Sosial Support Therapist (USA), M.A. (USA), paripsykoterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakoulutus 2v. HY/Palmenia, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin
Anniina Kerman
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 14:00-14:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: perheterapia, yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki)
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 14:00-14:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anna-Kaisa Tanska

Anna-Kaisa Tanska

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, musiikkiterapia (-2016), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), sairaanhoitaja, EFT-terapeutti
Anna-Kaisa Tanska
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 14:15-15:00
psykoterapeutti, työnohjaaja Anniina Kerman

Anniina Kerman

psykoterapeutti, työnohjaaja
045 632 7368
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia
Koulutukset ja pätevyydet: kasvatustieteiden maisteri, perheterapeutti ET, Clinical Therapist (USA), Family Sosial Support Therapist (USA), M.A. (USA), paripsykoterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakoulutus 2v. HY/Palmenia, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin
Anniina Kerman
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: perheterapia, yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki)
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Kimmo Karkia

Kimmo Karkia

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 414 1109
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin, Kela-pätevyys (VET korvaus)
Kimmo Karkia
psykoterapeutti, työnohjaaja
90 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Riitta Rauhala

Riitta Rauhala

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141100
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, ammatillinen opettajan tutkinto, erityisopettaja, kognitiiviset metodit, NLP master, työnohjaaja, valtiotieteiden maisteri, Valviran hyväksyntä
Riitta Rauhala
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anna-Kaisa Tanska

Anna-Kaisa Tanska

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 4141000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, musiikkiterapia (-2016), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), sairaanhoitaja, EFT-terapeutti
Anna-Kaisa Tanska
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
Ma 30.03.2015
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Vaslav Skopets

Vaslav Skopets

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 2721481
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi, venäjä
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Koulutukset ja pätevyydet: psykoterapeutti ET, kulttuuri- ja taidealan erikoisopinnot 7v., teologian maisteri, väitöskirjatutkija
Vaslav Skopets
psykoterapeutti, työnohjaaja
85 € Varaa

Kysy masennuksesta

Asiakaspalvelumme neuvoo maksutta ajanvarausten, Kela-korvausten sekä hoitomuodon ja terapeutin valinnan kysymyksissä. Psykoterapeuttien ammatillista neuvontaa saa psykoterapeuttien päivystyspuhelimesta 0600 555 444 (2,4 € / min, maksuton jonotus, avoinna ma-su klo 8-22), verkkoneuvontapalvelusta (25 € / viesti, vastaus arkivuorokaudessa) tai varaamalla ajan vastaanotolle.

Haluatko kysyä psykoterapiasta, psykiatriasta tai työnohjauksesta? Ota yhteyttä.
Kysymyksesi:
Sähköpostiosoitteesi:

Asiakaspalvelumme vastaa sinulle henkilökohtaisesti yhden työpäivän sisällä. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Helsinki

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki


Avaa kartta suurempana

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6
33100 Tampere


Avaa kartta suurempana

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1
02100 Espoo

Avaa kartta suurempana