HLBTIQ-terapia
Apua itsetunnon vahvistamiseen

HLBTIQ-terapiassa vahvistetaan ihmisen itsetuntoa sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Ihminen kohdataan ihmisenä. Terapian tavoitteena on tukea ihmisen omaa yksilöllisyyttä sekä ainutlaatuisuutta.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

HLBTIQ-terapeutti on kouluttautunut kohtaamaan asiakkaansa seksuaalisuuteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen liittyvissä erilaisissa asioissa kuten:

  • Homoseksuaalisuus: yksilö voi tuntea romanttista, eroottista ja seksuaalista vetovoimaa omaa sukupuolta edustavaa ihmistä kohtaan. Lesbo on naispuolinen homoseksuaalinen ihminen.

  • Intersukupuolisuus: henkilöllä on molempien sukupuolten ruumiillisia sukupuoliominaisuuksia synnynnäisesti tai että hänen biologinen sukupuolikaksinaisuutensa tulee esiin murrosiässä.

  • Transgender: henkilö voi kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä.

  • Transsukupuolisuus: henkilö kokee voimakasta kokemusta ristiriidasta oman biologisen ja kokemansa sukupuolen välillä. Yksi mahdollisuus ratkaista ristiriita on sukupuolenkorjausprosessi.

  • Transvestismi: henkilö kokee sukupuolista halua esiintyä "vastakkaisen" sukupuolen edustajana, etenkin pukeutumalla sen vaatteisiin. Transihmisillä tarkoitetaan transsukupuolisia, transgender ja transvestiittejä.

Tarkemman sanaston löydät osoitteesta: http://transtukipiste.fi/hlbtiq-sanasto/

HLBTIQ-terapialla pyritään auttamaan ihmistä seksuaalisissa itsetunto-, seksuaali-identiteetti- ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan ja vahvistetaan hänen voimavarojansa. Lisäksi luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta tulemaan tasapainoiseksi ja eheäksi omana itsenään.

HLBTIQ-terapia tapahtuu pääsääntöisesti keskustelun avulla sekä toiminnallisia menetelmiä käyttäen. HLBT-terapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 kertaa) - tai pitkää (1-2 vuotta). Tavallisesti HLBT-terapia on tiheydeltään kerran viikossa tapahtuvaa.


Suositeltavat terapeutit

psykoterapeutti Anniina Kerman

Anniina Kerman

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Suuntaus: integroiva, paripsykoterapia, perheterapia, ratkaisukeskeinen, seksuaaliterapia
Koulutus: paripsykoterapeutti ET, Clinical Therapist (USA), dialektinen käyttäytymisterapia DKT, Family Sosial Support Therapist (USA), M.A. (USA), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Oulun LTT, seksuaalineuvoja SSS, skeematerapia, työnohjaajakoulutus 2v. HY/Palmenia, yksilöpsykoterapeutti ET, emotionaalisen trauman hoito (5pvä), HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi, kasvatustieteiden maisteri, perheterapeutti ET, työnohjaaja, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin, sensorimotorinen psykoterapia I-taso (kehokeskeinen lähestymistapa)

Tiedustelut


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse
044 4141 000