Syömishäiriöt
Ehkäisy, tunnistaminen ja hoito

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. Syömishäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen hoito-ote parantanevat toipumisen ennustetta sekä ehkäisevät pysyvien haittojen syntymistä.

Tietoa syömishäiriöistä

Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat väestötasolla harvinaisia mutta nuorilla 12-24 vuoden iässä olevilla naisilla yleisiä mielenterveydenhäiriöitä. Suurin osa syömishäiriöpotilaista kärsii myös jostakin muusta psyykisistä häiriöstä kuten masennuksesta, ahdistuneisuushäiriöstä tai persoonallisuushäiriöistä, joiden tavallisimpia piirteitä ovat eristäytyvyys, vaativuus, pakonomaisuus ja tunne-elämän epävakaus. Myös autoimmuunisairaudet, päihdeongelmat, seksuaaliset häiriöt, parisuhdeongelmat ja itsemurhayritykset ovat syömishäiriöitä sairastavilla tavallisempia kuin väestöllä keskimäärin.

Suuri osa syömishäiriöihin liittyvistä ruumiillisista oireista voi parantua toipumisen myötä. Pitkään jatkuneiden syömishäiriöiden aiheuttamat luustomuutokset ja hammasvauriot voivat jäädä pysyviksi. Varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen hoito parantavat syömishäiriöstä toipumisen ja pysyvien haittojen välttämisen ennustetta.

Syömishäiriöille altistavat tekijät ovat:

 • Biologisia kuten geneettinen alttius
 • Psykologisia kuten stressi- ja kuormitustekijät, tunne-elämän vaikeudet ja itsetunto-ongelmat
 • Kulttuurisidonnaisia kuten laihuutta ihannoiva ympäristö

Syösmishäiriöiltä suojaavia tekijöitä ovat:

 • Terveelliset ruokailutottumukset
 • Hyväksyvä suhtautuminen omaan vartaloon ja kokoon
 • Myönteinen käsitys itsestä, hyvä itsetunto
 • Hyvä sosiaalinen ympäristö


Yleisimmät syömishäiriöt

Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa). Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder, BED).

Anoreksia (laihuushäiriö)

Anoreksia on laihtumishäiriö, jolla tarkoitetaan sairaalloista halua laihtua. Siihen liittyy usein masennusta ja ahdistuneisuutta. Anoreksiaa sairastava syö hyvin vähän, tai muuten rajoittaa energiansaantinsa minimiin sekä liikkuu paljon. Tavallisimmin anoreksiaan sairastunut nuori on 12–20-vuotias. Anoreksiaa on arvioitu sairastuvan 2,2 % nuorista naisista ja 0,24 % nuorista miehistä.

Bulimia (ahmimishäiriö)

Bulimia on ahmimishäiriö, jossa toistuviin ahmimiskohtauksiin liittyy tyhjennysvaihe. Monet bulimian komplikaatioista liittyvät toistuvaan oksenteluun. Monesti bulimiaan kuuluu liitännäissairauksina masennusta ja ahdistuneisuutta. Bulimiaan sairastutaan tavallisimmin teini-iän viimeisinä vuosina tai nuorella aikuisiällä. Bulimian elämänaikaisen esiintyvyyden on arvioitu olevan naisilla 0,9–1,5 % ja miehillä 0,1–0,5 %. Bulimia voi anoreksiaa helpommin jäädä myös huomaamatta. Bulimiseen käyttäytymiseen voi liittyä anoreksiaa enemmän viiltelyä ja muuta itsetuhoista käyttäytymistä.

Binge Eating Disorder (BED)

Binge eating disorder eli BED on vähemmän tunnettu ”ylipainoisen ahmimintahäiriö”, jossa ihminen ahmii suuria määriä ruokaa oksentamatta tätä ruokailunsa päätteeksi. Se muistuttaa monin tavoin bulimiaa, mutta siinä ei esiinny sille tyypillistä pakonomaista oksentamista tai uloste- ja nesteenpoistolääkkeiden käyttöä. BED:ia sairastavilla on paljon psyykkisiä oireita, kuten yleistä alakuloa, masennusta, ahdistuneisuutta, mielialan aaltoilua ja psyykkistä haavoittuvuutta. Arvioidaan, että viidennes vaikean lihavuuden takia hoitoon hakeutuvista ja noin 8 % ylipainoisista kärsii ahmintahäiriöstä. Ahmimishäiriötä tavataan sekä nuorilla aikuisilla sekä varttuneemmilla henkilöillä.


Syömishäiriötesti

Syömishäiriöiden tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, varhainen puuttuminen ja hoitoon ohjaus voivat lyhentää sairastamisaikaa ja parantaa toipumisen ennustetta.

SCOFF-syömishäiriötestin viisi kysymystä kartoittavat laihuus- ja ahmimishäiriöiden tavallisimpia oireita. On hyvin epätodennäköistä, että kielteisesti kaikkiin kysymyksiin vastannut henkilö kärsii syömishäiriöstä. Kaksi pistettä tai enemmän viittaa syömiskäyttäytymiseen liittyviin ongelmiin. Eri tutkimuksissa 10-67 % niillä, jotka ovat saaneet vähintään 2 pistettä, on todettu syömishäiriö.

Tutustu myös muihin syömishäiriöihin liittyviin oireisiin ja testeihin:

Suurin osa syömishäiriöpotilaista kärsii myös muista psyykisistä häiriöstä, josita yleisimmät ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. Itsetunto-ongelmat ovat yksi merkittävimpiä syömishäiriöille altistavista syistä.


Syömishäiriöiden ehkäisy

Varhainen puuttuminen syömishäiriöihin ehkäisee parhaiten kroonisia terveydellisiä ongelmia. Vinkkejä syömishäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen:

 1. Tue itsetunnon kehitystä kannustamalla ja antamalla positiivista palautetta.
 2. Järjestä yhteisiä ruokailuja perheen kesken.
 3. Ota puheeksi median luomat ulkonäköihanteet ja medialukutaidot.
 4. Kiinnitä huomiota toistuvaan erikoiseen käyttäytymiseen ja ajatteluun ruokailuun tai urheiluun liittyen.
 5. Älä peittele ongelmaa. Puhu siitä mahdollisimman varhain.
 6. Muista ja muistuta, että syömishäiriö ei ole häpeällinen.
 7. Älä luota siihen että ongelmat poistuvat itsestään.
 8. Älä lannistu – hae ammattiapua, jos omat keinot eivät riitä.


Syömishäiriöiden hoito

Syömishäiriöiden hoitomuotoina käytetään psykofyysistä fysioterapiaa sekä psykoterapiaa. Syömishäiriön hoitoon kuuluu myös psykiatrian erikoislääkärin tarkastukset, ravintoneuvontaa ja tarvittaessa erilaisia terveydentilan seurantatoimenpiteitä. Ahmintahäiriön hoidossa myös lääkityksestä saattaa olla apua. Laihuushäiriön ydinoireet harvoin kääkityksellä lieventyvät.

Syömishäiriöiden hoidossa parhaat tuloset saavutetaan moniammatillisella hoitotiimillä, joka yhdistää psyykkisen ja fyysisen kuntoutuksen näkökulmat. Keho ja mieli ovat yhdessä kokonaisuus, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kokemukset omasta kehosta vaikuttavat mieleen ja mieli vaikuttaaa kokemukseen omasta kehosta.

Hoitoon pääsee ilman lähetteitä ja jonottamista. Hoito ei ole kallista. Yksittäinen terapiakäynti maksaa tyypillisesti 75-90 euroa. Pitkäkestoiselle kuntoutuspsykoterapialle voidaan hakea Kela-tukea. Ensimmäiselle vastaanotolle voivat tulla kaikki asianomaiset yhdessä tai potilas tai hänen omaisensa yksin. Syömishäiriöiden hoidon tavoitteita ovat mm.

 • Realistisempi ja sallivampi kehonkuva
 • Kohentunut kehontietoisuus
 • Itsearvostuksen ja itsetunnon tukeminen
 • Ahdistuneisuuden säätelykeinot
 • Rentoutumisen helpottuminen
 • Positiiviset kehokokemukset
 • Realistisempi suhde omaan jaksamiseen ja terveydentilaan
 • Sairauden mukana tulleiden ajattelu- toimintamallien tunnistaminen
 • Toipumismotivaation tukeminen ja kannustaminen


Syömishäiriöihin erikoistuneet terapeutit

psykoterapeutti Päivi Björn

Päivi Björn

psykoterapeutti
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: toistaiseksi ei mahdollisuutta ottaa uusia kela-asiakkaita, yksilöterapia
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Koulutus: erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, kognitiivinen lyhytpsykoterapia, mielisairaanhoitaja, sosiodraama, HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi, skeematerapia (3op)
psykoterapeutti Kimmo Karkia

Kimmo Karkia

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Suuntaus: integroiva, paripsykoterapia, perheterapia, ratkaisukeskeinen
Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin, Intensiivisen perhetyön- ja lyhytterapian koulutus
psykoterapeutti Mika Lindfors

Mika Lindfors

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: ruotsi, suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, kognitiiviset metodit, NLP master, valtiotieteiden kandidaatti, viiden pisteen korva-akupunktio, Master of Science - Solution Focused Therapy
psykoterapeutti Hilkka Mustonen

Hilkka Mustonen

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, filosofian maisteri
psykoterapeutti Kirsi Muuri

Kirsi Muuri

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit
Kela-oikeudet: toistaiseksi ei mahdollisuutta ottaa uusia kela-asiakkaita, yksilöterapia
Suuntaus: ratkaisukeskeinen
Koulutus: erikoissairaanhoitaja, kriisi- ja traumaterapeutti ET, dialektinen käyttäytymisterapia DKT, kognitiiviset metodit, psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, skeematerapia, työnohjaajakoulutus (ratkaisukeskeinen YET), emotionaalisen trauman hoito (5pvä), HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi, erikoistunut kipuasioihin, mahdollisuus koiran käyttöön terapiassa
psykoterapeutti Pirjo-Elina Seimola

Pirjo-Elina Seimola

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret
Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Suuntaus: psykoanalyyttinen, psykodynaaminen
Koulutus: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, psykodynaaminen psykoterapeutti, interpersoonallinen psykoterapia IPT, kognitiivinen lyhytpsykoterapia, työnohjaaja


Kysy syömishäiriöistä


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000